Constantin și Elena Avădanei

Anii de viata: 1915, Iași-1997; 1924-2009

Cele două fotografii au fost puse la dispoziția MNIR de domnul Eduard Oană, în ele apărând bunicii săi materni. Constantin Avădanei, fiul lui Sava și al Mariei Chirica, absolvent de seminar teologic, a fost director de cabinet în Ministerul Cultelor, iar, după stabilirea în Târgoviște, funcționar la tribunalul din localitate, precum și dascăl de biserică. A fost căsătorit cu Elena Mărgărit, fiica lui Ioan Mărgărit și a Neacșăi Dorobanțu, descendentă, pe linie paternă, a lui Mărgărit, staroste al breslei negustorilor munteni în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, unul din ctitorii bisericii Oțetari din București, menționat în pisanie: Această sfântă și dumnezeiască biserică, unde se prăznuiește hramul Sfinților Îngeri, făcutu-s-au întâi de lemnu, în zilele lui Șărbanu-vodă, la leat 7189 (1680-1681) și, prefăcându-se iară de lemnu în zilele lui Costandin Basarabu voievod, la leatu 7219 (1691-1692) și acum, prefăcându-se dă piatră, s-au adaosu și hramul ierarhului Necolae , și cu ajutorul și îndemnarea dumnealor Mărgăritu staroste și jupânu Nicolae Cupețu și cu al altor creștini s-au zidit și s-au înfrumosețat după cum se vede, cu toate podoabele, în zilele lui Costandin-vodă Mavrocordatu, ca să fie lor veașnică pomenire; iulie, leat 7265 (1757).

Datare imagine: prima jumătate a secolului al XX-lea

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto: Colecție particulară Eduard Oană

Detinator: MNIR