Generalul Victor Crețeanu

Anii de viata:

„[…] La vârsta de abia 19 ani, se înrolează în oștirea noastră, mică și smerită p-atunci. […] Și pe Victor Crețeanu îl trimise ca locotenent, în 1860, ministrul de răsboi Florescu în Francia să urmeze cursurile școalei de cavalerie de la Saumur. De acolo el se întoarse întărit nu numai în teoria și practica meseriei lui, dar și în firescele sale însușiri ostășești, în energie, îndrăzneală, autoritate, putere de înrâurire morală […]. Despre aceste însușiri, netăgăduite dovezi a dat Crețeanu în răsboiul din 1877, care-l găsi colonel și comandant al brigadei de roșiori. În ziua de 20 august, colonelul Crețeanu trece Dunărea cu brigada lui și înaintează în Bulgaria. Patru zile mai târziu, căpetenia supremă a armatei, Măria Sa Domnitorul, îi încredințează comandamentul diviziunei independente de cavalerie română, compusă din brigada de roșiori, o brigadă de călărași și o baterie călăreață; și iarăși peste patru zile, la 28 august, călărimea lui Crețeanu luptă alături de călărimea rusească a lui Lascaref și primește cu glorie și onor botezul focului. […] De atunci și în tot timpul campaniei, până la terminarea ei prin luarea Vidinului, colonelul Crețeanu conduce trupa încredințată lui cu cinste”.

Theodor Văcărescu, Discurs rostit la înmormântarea generalului Crețeanu, în „Epoca”, seria 2, Anul 3, Nr. 431, 20 aprilie 1897, supliment

Anii de viață: 1832 – aprilie 1897

Datare imagine: 1897

Sursă imagine: „Foaie literară”, An I, Nr 4, 27 aprilie/9 mai 1897, Oradea Mare (periodic din colecția MNIR)

Datare imagine:

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto:

Detinator: MNIR