Mihail Sadoveanu și fiica sa, Profira

Anii de viata: 1880-1961; 1906-2003

Prima soție a scriitorului și omului politic Mihail Sadoveanu a fost Ecaterina Bâlu. Au avut 11 copii: Despina-Lia (n. 1902), Dimitrie (n. 1905), Profira (n. 1906), Teodora (n. 1909), Bogdan-Mihail (1910), Bogdan și Ecaterina (1912), Mircea (n. 1915), Livia-Lucia (n. 1916), Ligia-Marioara (n. 1917), Paul-Mihu (n. 1920).  Profira Sadoveanu a fost, ca și tatăl său, scriitoare.

Datare imagine: secolul XX

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto: Fototeca MNIR

Detinator: MNIR