Simion Movilă

Anii de viata: a doua jumătate a secolului al XVI-lea - 14 septembrie 1607

Simion Movilă, frate al lui Ieremia Movilă (domn al Moldovei între 1595-1606), a fost impus în Țara Românească de polonezi în toamna lui 1600, în timpul domniei lui Mihai Viteazul, pe când acesta se afla în Transilvania. Deși boierii munteni, chiar și Buzeștii, aliații lui Mihai Viteazul, au trecut de partea sa, în iulie 1601 l-au alungat, alegând în locul lui pe Radu Șerban, din cauza măsurilor luate împotriva unora dintre boieri și a faptului că adusese dregători moldoveni. Simion Movilă a reușit să recupereze tronul în noiembrie și a mai domnit în Țara Românească până în iulie 1602, când a fost înlăturat de Radu Șerban. După moartea lui Ieremia Movilă (iulie 1606), a fost numit domn în Moldova. A murit în septembrie 1607, otrăvit – potrivit lui Miron Costin („precum au rămas din om în om în țară poveste”) – de soția fratelui său.

Datare imagine: secolul XVII

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura: acoperământul de mormânt al lui Simion Movilă

Sursa foto: Nicolae Iorga, Domnii români după portrete și fresce contemporane, 1930

Detinator: MNIR