Sterie Niță

Anii de viata: n. 1847 - ?

„D. Niţă este un vechiu şi nestrămutat liberal şi face parte din acea mare pleiadă a liberalilor din Bucureşti, care au plătit adeseori cu libertatea şi cu persecuţiuni brutale statornicia lor politică. Amic intim cu Grigorie Serurie, a fost un aprig luptător pentru liberalism şi în timpurile de neagră reacţiune a guvernelor conservatoare, dinainte de 1876, când îndrăsneala de a te afişa ca liberal se plătea cu închisoarea, cu persecuţiuni şi, uneori, cu vieaţa, domnia sa şi cu ceilalţi lliberali făcuseră din culoarea verde din capitală, în aşa zisul Dealul Spirei, o cetăţuie a liberalismului de cari se sfărâmau toate încercările reacţiunei. În acea parte a oraşului, mai ales, d. Sterie Niţă este omul cel mai popular, atât prin trecutul său politic, cât şi prin vieaţa sa de muncă cinstită, prin caracterul său bun şi îndatoritor. D. Sterie Niţă a rămas nestrămutat în credinţele sale liberale, a rămas tot acelaşi negustor cinstit, ce a fost toată vieaţa sa de până acum, tot acelaşi prieten bun şi îndatoritor, acelaş soldat gata la sacrificiu pentru o idee. D. Sterie Niţă a fost consilier comunal al capitalei în mai multe rânduri şi delegat, aproape în permanenţă, al acelei populaţiuni de cetăţeni bravi şi neînfrânţi din Dealul Spirei. În martie 1901, partidul naţional-liberal, ca un omagiu adus statorniciei sale în credinţele, l-a pus pe lista candidaţilor săi la alegerile pentru Cameră şi a fost ales cu o foarte mare majoritate. În timpul existenţei gardei civice, d. Sterie Niţă a făcut parte dintr-însa, ajungând la gradul de locotenent-colonel. Pentru serviciile ce a adus în timpul războiului, în această calitate, i s-a conferit medalia comemorativă Apărătorii Independenţei, iar mai târziu a fost decorat cu ordinele Steaua României (cavaler) şi Coroana României (ofiţer)”.

G.D. Nicolescu, Parlamentul român, 1866-1901, Biografii și portrete, Socec, București, 1903

Datare imagine: secolul XX

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto: G.D. Nicolescu, Parlamentul român, 1866-1901, Biografii și portrete, Socec, București, 1903 (în patrimoniul MNIR)

Detinator: MNIR