Virgil Onițiu

Anii de viata: 21 februarie 1864, Reghin – 21 octomrbrie 1915, Brașov

Absolvent al Facultății de Teologie din Sibiu și al celei din Viena (1886-1890), după revenirea în Transilvania a început să predea limbile română și latină la liceul Andrei Șaguna din Brașov, al cărui director a devenit în 1894 și pe care l-a condus până în anul morții, 1915. Printre realizările sale în calitate de director se numără: înființarea Fondului Coresi (1896), pentru publicarea de manuale și finanțarea excursiilor școlare organizate de profesori, inițierea servirii unei mese pentru elevii săraci (1898), întemeierea unui internat (1911).

 

Ca profesor, Virgil Onițiu a fost printre cei mai destoinici semănători de idei nobile și învățături sănătoase în cugetul dornic de lumină al elevilor săi. […] Ca director, a știut Virgil Onițiu să ridice școala condusă de dânsul la un nivel corespunzător cerințelor vremii și egal celor dintâi institute similare din patrie. Mulțimea mijloacelor didactice create în timpul directoratului său, jertfa bănească de peste 12.000 coroane date de dânsul pentru fondul Coresi spre a înlesni tipărirea manualelor, masa studenților, internatul, conferințele metodice ale corpului profesoral, diferitele fonduri menite a contribui la realizarea unui progres din ce în ce mai îmbucurător – toate acestea sunt dovezile cele mai frumos grăitoare despre râvna, priceperea, puterea de muncă și destoinicia de conducere a directorului Virgil Onițiu. […] Ca autor de cărți didactice, ca orator, ca scriitor beletristic, a dat literaturei noastre și așezămintelor culturale, îndeosebi Asociațiunii și Societății Teatrale, contribuții de netăgăduită valoare.

 

Dr. Ioan Lupaș, În amintirea directorului Virgil Onițiu, în „Românul”, Anul V, Nr. 225, Arad, Vineri 16/29 octombrie 1915, p. 2.

Datare imagine: 1911

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto: Fototeca MNIR

Detinator: MNIR