Vornicul Alecu Beldiman

Anii de viata: 1760-1826

Boier moldovean, poet, autor al poemelor istorice Eterie sau jalnicile scene prilejite în Moldavia din resvrătirile Greciloru, prin şeful loru Alesandru Ipsilanti, venitu din Rusia la anulu 1821 și Tragodia sau mai bine a zice Jalnica Moldavei întâmplare după răsvrătirea Grecilor 1821, ambele publicate postum, primul în 1861, iar al doilea la începutul secolului al XX-lea.

Zvónă mare peste nópte, care de care fugea,

Cum eșia din târg afară, drumul nu mai alegea.

Se sparie tot poporul, chiot, vaet și amar.

Om peste om da de frică, ca să scape la hotar.

Aice să stea condeiul, căci îi prea neputincios,

Ori-ce ași zice sunt prea slabe, toate vor rămâne jos,

Tânguiri, țipete, răcnete, te las a închipui,

Căci în scris nu-i cu putință a putea alcătui.

Gemeau ulițele toate, te-ncrâncenai când cătai

N-auzeai altă nemică decât țipete și vai!

Un popor vedeai besmetic, ce să facă nu știa,

Ce lucru să lase în casă și care cu el să ia.

Lasă una, lua alta, săracul nu se-ndura;

Ar fi vrut să le ia toate, dar trăsură nu era,

Femei cu copii în brațe, pe cești din urmă striga,

Carii tremurând de spaimă după ele alerga.

Grozăvii văzând de-aceste, mai încape vreun prepus?

Poți să zici cum că nu e gróznică palmă de sus?

Toate acestea Eteriștii privind se bucura,

Căci deșertându-se târgul, grija lor se micșura.

Fragment din Tragodia sau mai bine a zice Jalnica Moldavei întâmplare după răsvrătirea Grecilor 1821, descriind reacția locuitorilor la intrarea eteriștilor în Iași (Colecțiune de poesii vechi, București, 1878, p. 211).

Datare imagine: secolul al XX-lea

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto: Fototeca Muzeului Național de Istorie a României

Detinator: MNIR