Alexandru Callimachi

Anii de viata: ca. 1737 - 24 decembrie 1821

Fiu al lui Ioan Callimachi (domn al Moldovei între 1758-1761), a fost, înainte de numirea ca domn al Moldovei (mai 1795), mare dragoman al Porții. Cronicarul Manolache Drăghici îl prezintă ca un domn bun, în timpul căruia au fost recolte bogate, iar comerțul, în special cel cu spațiul german, a adus venituri însemnate țării. Spre sfârșitul domniei, populația a fost, însă, afectată de o epidemie de ciumă. A fost mazilit în martie 1799, la insistențele austriecilor, deoarece Callimachi era un simpatizant al Franței, aflată, pe atunci, în conflict atât cu Austria, cât și cu Imperiul Otoman. A trăit la Constantinopol până în 1821 când, fiind un susținător al mișcării grecești de eliberare națională, a fost exilat în Asia Mică, unde a fost executat.

Datare imagine: secolul XVIII

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura: portret din colecția Epitropiei Spitalului Sf. Spiridon

Sursa foto: Nicolae Iorga, Domnii români după portrete și fresce contemporane, 1930

Detinator: MNIR