Dimitrie Alexandrescu

Anii de viata: 4 octombrie 1850, Iași - 9 februarie 1925, Iași

După urmarea studiilor secundare și a Facultății de Drept în Franța, a revenit în țară în 1875. A fost procuror (pe lângă Tribunalul din Iași și apoi la Înalta Curte de Justiție și Casație), dar a practicat, în paralel, și avocatura. Între 1892 – 1925 a  predat drept civil la Facultatea de Drept din Iași. Principala sa operă este Explicaţiune teoretică şi practică a Dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi. Pravila lui V. Lupu, M. Basarab, Codul A. Donici, Ipsilant, Calimac, Caragea, Regulamentul Organic etc. şi cu principalele legislaţiuni străine Codul Italian, Austriac, Olandez, Ante-Proiectul de Revisuire [din Belgia], etc. Cuprindênd soluţiunea dată atât de jurisprudenţa română cât şi de acea străină, precum şi de autori asupra cestiunelor cele mai de căpetenie ce se pot ivi în practică, prima ediție – 11 volume publicate între 1886-1915

 

Datare imagine: prima parte a secolului al XX-lea

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura: Librăria F. Șaraga, Iași

Sursa foto: Fototeca MNIR

Detinator: MNIR