dr. Ion G. Radovici

Anii de viata: 1869-1908

„Și-a făcut studiile secundare la Liceul Matei Basarab. A plecat apoi la Paris, unde a urmat cursurile facultății de medicină, obținând doctoratul în medicină și chirurgie cu mari laude. Pe când se afla ca student la Paris, a luat parte activă la mișcarea intelectuală și socială din capitala Franței, distingându-se printr-o inteligență vie, prin judecata sa sănătoasă, prin cultura sa întinsă și variată. Reîntors în țară, a fost pentru câtva timp medic secundar în spitalele Eforiei, iar în ultimul timp șef al catedrei de clinică medicală a domnului prof. dr. Stoicescu. În ambele aceste funcțiuni, s-a remarcat prin cunoștințele sale medicale, prin activitatea sa și prin modul conștiincios cu care îngrijea pe pacienți. Acum de curând a fost numit membru în Consiliul sanitar superior. În politica militantă, d. dr. Ion Radovici a intrat în 1900, când s-a înscris în PNL cu mai mulți alți tineri, luând parte la banchetul de la Liedertafel dat de noii aderenți liberali în onoarea dlui Sturdza. Cu acea ocasiune, a ținut un toast, relevându-se ca un orator de frunte. Aparițiunea sa în câteva întruniri publice, ținute de partidul liberal în opozițiune, și în care a luat cuvântul, au întărit convingerea generală în talentul său oratoric și calitățile și temperamentul său de om politic. PNL fiind chemat la putere în februarie 1901, d. dr. Radovici a fost ales deputat al colegiului II de Ilfov și apoi consilier comunal al capitalei. În amândouă aceste însărcinări, domnia sa dezvoltă o frumoasă activitate. Munca ce depune însă în specialitatea sa ca medic este mai presus de orice laudă. Membru fondator și unul din membrii cei mai activi și mai devotați ai societății pentru combaterea tuberculozei, înființată de câtva timp la noi, d. dr. Radovici face reale și însemnate sacrificii, nu numai morale, dar și materiale, deschizându-și larg punga în folosul operei întreprinse de această societate. În PNL, deși intrat de curând, a știut să-și cucerească un loc printre fruntași și să fie apreciat și stimat ca unul din tinerii de valoare ai partidului”.

 

G.D. Nicolescu, Parlamentul român, 1866-1901, Biografii și portrete, Socec, București, 1903

Datare imagine: secolul XX

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto: G.D. Nicolescu, Parlamentul român, 1866-1901, Biografii și portrete, Socec, București, 1903 (în patrimoniul MNIR)

Detinator: MNIR