Matei Basarab

Anii de viata: ca. 1588 - 9 aprilie 1654

A fost ales domn de boieri în august 1632. A avut mai multe conflicte cu Vasile Lupu, domnul Moldovei, din cauză că acesta a încercat să îl înlăture. Aflând, în 1653, de un nou plan contra sa al lui Vasile Lupu, a decis să susțină ocuparea tronului Moldovei de către logofătul moldovean Gheorghe Ștefan. Vasile Lupu și-a reluat însă domnia cu ajutorul cazacilor și a atacat Țara Românească, unde a fost învins la Finta (16/17 mai 1653). Deși a victorios luptă, Matei Basarab a fost atunci grav rănit. A murit anul următor, în ultimele luni ale vieții confruntându-se și cu o răscoală a pedestrașilor (seimeni și dorobanți), nemulțumiți că nu își primiseră banii promiși înainte de războiul cu Vasile Lupu și cazacii.

„Și în domniia lui arătat-au multă milostenie pre la creștini. Și au făcut multe mănăstiri și biserici; mănăstirea de la Câmpu Lung cea surpată, a Negrului-vodă, o au făcut din temeiu, o bisérică în Pitești, și o mănăstire la Slobozia lui Enache, și o bisérică la pod la Călugăréni, și mănăstirea ot Căldărușani, și o bisérica la Gherghiță și preste Olt, la Sadova, o mănăstire, și la Gura Motrului o mănăstire, și la bisérica De-un-Lemn, o mănăstire, și mănăstirea ot Arnota; la Craiova, bisérica cea domnească și o bisérică, și casa la Caracal, și la Brâncovéni o mănăstire, și o mănăstire la Negoești pre apa Argeșului, și la Plătărești o mănăstire, la Breb o mănăstire, la Târșor o bisérică, la Ploești alta, la Măxinéni, lângă Siret, o mănăstire, episcopiia ot Buzău”.

Sursa: Letopisețul Cantacuzinesc (https://ro.wikisource.org)

Datare imagine: 1858

Fotograf / Artist: A. Bielz

Atelier / Editura:

Sursa foto: Istoria Moldo-României, librar-editor George Ioanid, București, 1858

Detinator: MNIR