Matei Corbescu

Anii de viata:

„Figură simpatică și distinsă. Bărbat politic merituos și erudit, patriot luminat și înflăcărat. […] De mic copil venit în București și grație unor studii strălucite, s-a impus prin cultură și talent, ajungând la o posițiune vrednică de invidiat. Licențiat în drept, domnia sa, ca avocat, a ajuns o ilustrație a baroului; este unul din puținii noștri jurisconsulți care se bucură de o reputațiune și de o autoritate necontestată; orator eminent și foarte ascultat, domnia sa este stimat și pentru caracterul său neșovăitor și inima sa largă. Pentru prima oară ales în cameră în anul 1884, de colegiul I Dâmbovița, a fost reales în noiembrie 1895. A representat în cameră, de la acea dată, colegiul I de Vlașca și la 1897 a fost ales membru în comitetul de delegați pentru legea asupra reformei învățământului, pronunțând cu acea ocazie un discurs remarcabil. În actualul parlament dnul Matei Corbescu este senator, reprezentând colegiul I de Vlașca. […] Înzestrat cu o sensibilitate extraordinară, este bun și generos, practicând caritatea cu o modestie și o amabilitate care dovedesc noblețea sufletului și gingășia sentimentelor. Mare iubitor al artelor și literelor, om cu desăvârșire devotat intereselor culturale ale țării, face sacrificii materiale și morale pe toate terenurile și în toate vremurile”.

„Revista poporului”, An XI, Nr. 4 (124), aprilie 1902

Datare imagine: prima parte a secolului al XIX-lea

Fotograf / Artist: A. Brand

Atelier / Editura:

Sursa foto: „Revista poporului”, An XI, Nr. 4 (124), aprilie 1902 (publicatie din patrimoniul MNIR)

Detinator: MNIR