Mihail Sturdza

Anii de viata: 1795 - aprilie 1869, Nisa

În timpul ocupației rusești a Principatelor (1828-1834), atât în Moldova, cât și în Țara Românească s-a adoptat câte un Regulament Organic cu rol de Constituție. Deși acestea prevedeau alegerea domnilor pe viață de către o adunare extraodinară, Rusia și Imperiul Otoman au decis în ianuarie 1834 ca primii domni de după retragerea rușilor să fie numiți de Poartă. În Moldova a fost desemnat, în aprilie 1834, Mihail Sturdza. În timpul celor 15 ani de domnie ai acestuia a fost construită prima șosea din principat, între Mihăileni și Galați, port ce a fost modernizat, s-au organizat servicii de pompieri și poliție în orașe, în 1835 a fost întemeiată Academia Mihăileană, prima instituție de învățământ superior din Moldova, s-au deschis o școală de inginerie, una pentru fete, una de arte frumoase, una de arte și meșteșuguri, un muzeu de științe naturale, au fost reglementate raporturile dintre țărani și proprietarii de pământ, astfel încât să se limiteze abuzurile asupra celor dintâi, au fost eliberați din robie țiganii statului și ai mănăstirilor, etc. Mihail Sturdza a abdicat în iunie 1849, după ce Imperiul Otoman și Rusia au încheiat, în urma înăbușirii revoluției muntene din 1848, Convenția de la Balta-Liman, ce reintroducea mandatul de șapte ani al domnilor din Principate. S-a stabilit apoi în Paris, până la sfârșitul vieții.

Datare imagine: 1843-1849

Fotograf / Artist: anonim

Atelier / Editura:

Sursa foto: tablou din colecția MNIR

Detinator: MNIR