Nicolae Săveanu

Anii de viata: 1866-1952

„După terminarea studiilor a intrat foarte tânăr în administrație, ocupând până la 1882 funcțiunile de polițai, sub-prefect, director de prefectură, casier general și inspector financiar și apoi primar al orașului Focșani. În toate aceste diferite funcțiuni a depus multă activitate și zel întru îndeplinirea datoriilor sale, precum și mult tact și abnegațiune, reușind astfel să-și creeze o frumoasă reputațiune și să-și întemeieze o posițiune influentă printre conjudețenii săi, care în 1882 l-au trimis pentru prima oară ca reprezentant al lor în Cameră, mandat ce i-a fost reînnoit necontenit în toate alegerile până la 1886. În Cameră s-a remarcat de la început printr-o rară asiduitate și prin devotamentul sincer și stăruitor pentru interesele ce reprezenta, reușind și aci să-și câștige stima colegilor săi și mai ales încrederea și afecțiunea lui Ion Brătianu, ceea ce este spre lauda și cinstea domnului Nicolae Săveanu. În 1886 i s-a oferit prefectura județului Putna, unde deja se bucura de o mare notorietate și trecere […] Îndată după retragerea lui Ion Brătianu de la guvern, d. Nicolae Săveanu a demisionat din prefectură. […] În camerele conservatoare a fost un statornic și devotat membru al minorității, luând parte activă la acțiunea ei din Parlament și din afară. […] În aprilie 1895 s-a retras din camera conservatoare, împreună cu întreaga minoritate liberală, ca protestare contra legii minelor. Sub guvernul liberal (1895-1899) d. Săveanu este reales deputat și apoi primar al orașului Focșani. […] În alegerile făcute de guvernul conservator a fost ales senator. Guvernul a fost însă nevoit să facă un cartel electoral cu domni sa pentru a asigura reușita candidaților săi. În martie 1901 a fost reales deputat. D. Nicolae Săveanu este un vechi, statornic și devotat liberal, care n-a cunoscut în decursul vieții sale decât calea dreaptă a datoriei și nu datorește pozițiunea sa decât exclusiv meritelor sale”.

G.D. Nicolescu, Parlamentul român, 1866-1901, Biografii și portrete, Socec, București, 1903

Datare imagine: secolul XX

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto: G.D. Nicolescu, Parlamentul român, 1866-1901, Biografii și portrete, Socec, București, 1903 (în patrimoniul MNIR)

Detinator: MNIR