Preda Brâncoveanu

Anii de viata: m. 1658

 

Bunic patern al domnitorului Constantin Brâncoveanu, a fost un boier influent în timpul lui Matei Basarab, cu care era înrudit și care îl ridică la rangul de mare spătar (1636), apoi la cel de mare vornic (1645) și îl include, începând cu 1636, în Sfatul Domnesc,

A fost asasinat în august 1658, din porunca lui Mihnea al III-lea, sub învinuirea că ar fi complotat împotriva sa, iar  întreaga avere (din o care o mare parte îi rămăsese de pe urma lui Matei Basarab, al cărui singur moștenitor fusese) i-a fost confiscată.

 

Imaginea a fost publicată în Istoria Bucureștilor de Ion Ionnescu Gion (București, 1899), autorul precizând că originalul fusese descoperit, împreună cu o serie de desene și acuarele presupuse a fi fost schițe pentru pictura unei biserici,  într-o casă a boierilor Leurdeni.  La sfârșitul secolului al XIX-lea, aceste desene și acuarele făceau parte din colecția medicului și omului politic Nicolae Kretuzlescu.

Datare imagine: prima parte a secolului al XVII-lea (ante 1645)

Fotograf / Artist:

Atelier / Editura:

Sursa foto: Ion Ionnescu Gion, Istoria Bucureștilor, 1899 (carte aflată în patrimoniul MNIR)

Detinator: MNIR