Vlad Țepeș

Anii de viata: 1431-1476

Vlad Țepeș, domn al Țării Românești între octombrie-noiembrie 1448, 1456-1462, 1476.

„Odată dete poruncă în toată țara sa zicând: cine-i bătrân sau bolnav de ceva sau olog, orb ori șchiop sau de orice boală cuprins, toți să vie la mine, ca pe toți să îi fac fericiți. Și se adunară la dânsul toții neputincioșii, săraci fără număr, așteptând de la dânsul cine știe ce mare milostivire. Iar el făcu o casă mare și-i adună pe toți acolo și porunci să le dea bine de mâncat și de băut. După ce mâncară și se veseliră, Dracula veni la dânșii și le zise: ce mai doriți de la mine? Răspunzând cu toții ei ziseră: stăpâne, fă cum Dumnezeu te va sfătui pe Măria Ta. El le zise atunci: dacă voiți, o să vă fac fericiți pe acest pământ și de nimic nu veți avea lipsă. Iar ei, așteptând mare lucru de la dânsul, răspunseră cu toții: voim, stăpâne. Atunci el porunci să închidă casa și să-i dea foc, iar către boierii săi zise: știți de ce am făcut eu aceasta? Întâi, ca ei să nu cadă pe capul altora și ca nimenea să nu fie sărac în țara mea, ci toți să fie bogați. Și al doilea, i-am slobozit pe ei, ca nici unul să nu mai sufere pe lumea aceasta de sărăcie sau de boală”.

Povestire rusească despre Vlad Țepeș în Vlad Țepeș și narațiunile germane și rusești asupra sa. Studiu critic de Ioan Bogdan, București, Editura Librăriei Socec & Co, 1896, p. 129.

Datare imagine: secolul XIX

Fotograf / Artist: A. Bielz, București

Atelier / Editura:

Sursa foto: Istoria Moldo-României, vol. II, librar-editor George Ioanid, București, 1858

Detinator: MNIR